Wednesday, January 24, 2024

XUÂN VIỄN PHƯƠNG(HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Xuân Viễn Phương

 

Xuân viễn phương thật buồn thương nhớ lắm

Chung quanh nhà sương tuyết trắng giăng giăng

Nhìn về xa tìm quê nhà   thăm thẳm

Biết bao giờ vơi cạn nỗi hờn căm!?

 

Thuở xóm làng bình yên không súng giặc

Khi Tết về hoa trái rợp vườn sau

Cánh đồng vui người người chăm gặt lúa

Nhiều thôn nữ gồng gánh bước qua cầu.

 

Trong sân nhà bầy trẻ vui đốt pháo

Chúng cười vang khi tiếng  nổ đì đùng

Trên bến sông đò chiều  vui trở lại

Cuộc tương phùng vơi cạn nỗi chờ mong!

 

Mẹ già tôi thật mừng  tươi trẻ lại

Đêm giao thừa hương ngát cảnh đoàn viên

Xóm làng tôi thanh bình tràn ân phúc

Kề bên nhau trao dổi giấc mơ hiền!

 

Hạnh phúc đó nay còn trong giấc mộng

Giặc tràn vào đốt chay cả thôn trang

Người ngã xuống nấm mồ nay hiu quanh

Người ra di  xa nước vạn dặm ngàn!

 

Nay xuân đến rưng lệ sầu vong quốc

Nhớ về xa thương nhớ biết bao nhiêu!

 

Hàn Thiên Lương


No comments: