Thursday, January 11, 2024

CUỘC ĐỜI DÂN VIỆT (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Cuộc Đời Dân Việt

 

Đêm đêm giấc ngủ không tròn

Nửa đau thế sự nửa hờn lưu vong.

Thương cho đất biển núi sông

Đau vì lửa dỏ vướng cồng ngoại bang!

 

Dân còn trăm nỗi lầm than

Tão tần năm tháng dặm ngàn gió sương!

Gái trai lìa bỏ quê hương

Gia nô xứ lạ trăm đường gian nan!

 

Ai làm nên cảnh cơ hàn

Khiến cho chồng vợ phải đành chia ly!

Người ở lại khóc người đi

Đài Loan Hàn Quốc ngày về xa xăm!

 

Trời ơi đã năm mươi năm

Hôn quan vẫn giữ xâm xâm búa liềm!

Bắt dân nhắm mắt lặng im

Mặc cho cán cộng kiếm tìm hư danh!

 

Cuộc đời cán chỉ mối manh

Nhà to xe đẹp thành danh giữa dời.

Nói sao nói được hết lời

Thương cho dân Việt trọn đời đau thương !!

 

4-12-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: