Sunday, January 28, 2024

HỒN VIỄN MỘNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Hồn Viễn Mộng

 

Chiều cuối năm bơ vơ hồn viễn mộng

Biệt mù xa non nước vẫn mit mờ

Thương nấm mồ giờ nầy còn hiu quạnh

Giữa rừng hoang trong hốc núi bơ vơ .

 

Người chiến binh xưa giờ nầy phế tật

Nay bạc phần trong ách bọn tàn hung!

Đành cúi mặt qua tháng ngày lây lất

Hết cuộc dời đầy gian khổ lao lung .

 

Chiều cuối năm sao nhớ nhiều xóm cũ

Làng quê xưa thật êm ả thanh bình

Hoa trái tươi màu những ngày giáp tết

Tiếng gà đua gáy rộ buổi bình minh

 

Các thôn nữ vui cười quang gánh nặng

Bước qua cầu gió quyện áo bay bay.

Mấy cánh cò về đâu sao lẵng lặng?

Bờ tre xanh động gió mãi lung lây !

 

Quê tôi đó ! rồi một ngày lửa dậy

Bao nỗi buồn ngày tháng khóc ly tan. 

Người ra đi bỏ thây ngoài chiến trận

Góa phụ sầu đầu lệch mảnh khăn tang!

 

Chiều cuối năm ta ôm sầu viễn mộng

Lệ đôi hàng vì quê cũ lầm than.

Biết bao giờ có cuộc đời vui sống

Hay tháng ngày cứ lần bước gian nan!!?

 

26-1-2024

Hàn Thiên Lương


No comments: