Saturday, January 13, 2024

THÊM MÙA XUÂN LỖI HẸN (BẰNG SƠN)

 


Thêm Mùa Xuân Lỗi Hẹn

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Viết lời thơ con gởi về thăm mẹ
Xuân năm nầy lại lỗi hẹn mẹ ơi
Giữa đêm khuya nơi đồn gác xa vời
Cùng đồng đội đang giữ gìn tổ quốc

Tuổi đôi mươi quê nhà cơn chiến cuộc
Kiếp quân hành con chọn xứng đời trai
Súng trên tay đêm trấn giữ chiến hào
Ngăn bước giặc đem an bình xã tắc

Tết năm nay mẹ ơi xin đừng trách
Nơi quê nhà đừng nhỏ lệ chờ trông
Nhìn hoả châu con nao núng trong lòng
Thương nhớ mẹ cùng đàn em thơ dại

Viết lời thơ nước mắt không ngừng chảy
Tình mẹ hiền nợ tổ quốc nặng vai
Áo chiến binh con chọn đã mặc vào
Xin lỗi mẹ thêm một lần lỗi hẹn

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Bằng Sơn


No comments: