Wednesday, January 31, 2024

TÂM NIỆM (NHẤT PHƯƠNG)

 


TÂM NIỆM

 

Cuộc đời vốn đã không dài lắm

Mấy chục lần Xuân bóng vó câu

Hư danh phù phiếm mờ nhân ảnh

Trải khắp dương gian những mạch sầu

Ngước mắt dõi tìm trong vũ trụ

Vì sao lạc giữa vạn vì sao

Trăm năm tinh tú không hòa nhập

Vào cõi phù vân đủ sắc màu.

 

Nhất-Phương


No comments: