Friday, September 30, 2016

BÓNG THU (Cẩm Loan)BÓNG THU
Sao anh chở hạ vào thu?
Để thương nhớ lạnh giữa mù mịt sương
Nắng vàng sao bỗng mưa tuôn
“Vãn tình”(*) một kiếp để buồn heo may.
 *
Giọt mưa, thổn thức vai gầy
Em về phố cũ hồn say lá vàng
Cuối trời không hẹn mây tan
Cuối đời em chút mộng hoàng hôn đau
Tình đầu chìm trong tình sau
Ai đem hạ lộng bóng thu vào hồn!

Cẩm Loan
TH8/8/2011


(*) Vãn Tình là bài thơ nói về cuộc tình cuối, trong đời!

No comments: