Friday, September 2, 2016

MỘT TÚP LỀU THƠ (Bút Tre Nguyễn Đình Trình)

MỘT TÚP LỀU THƠ
Nguyễn Đình Trình

ĐẦU xuân tri kỷ đến muôn nơi
NĂM cũ vừa đi sẵn rượu mời
BÍNH , Diệu , Cận , Viên , Hàn Mặc Tử
THÂN tình thời ' Thơ Mới ' sang chơi

BẠN ta thuở nhỏ học cùng trường
NHIỀU người đỗ đạt giỏi văn chương
NÊN ai cũng mộng , giàu thi phú
VUI thay ta ' mải '...võ tầm thường

BẠN ta tề tựu sống chung đây
TRONG sáng - Thạch Sanh gặp hằng ngày
PHÂY phây dịu hiền như cô Tấm
BÚT Tre thơ thẩn dưới hay hay

BẠN ta còn tít tận phương xa
NGOÀI Bắc , trong Nam tết một nhà
CUỘC sống khó khăn nhiều tạm bợ
ĐỜI này ít kẻ hiểu thương ta !!!

Bút Tre Nguyễn Đình Trình

No comments: