THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, September 23, 2016

CẢNH ĐẸP TRÊN BIỂN (ST)
Cảnh đẹp trên biển.

Dù bạn có đi biển cả đời cũng chưa chắc được chứng kiến những khoảnh khắc này

Post a Comment