Friday, September 23, 2016

CẢNH ĐẸP TRÊN BIỂN (ST)
Cảnh đẹp trên biển.

Dù bạn có đi biển cả đời cũng chưa chắc được chứng kiến những khoảnh khắc này

No comments: