Friday, September 2, 2016

LẬN ĐẬN MỘT ĐỜI (Đoàn Minh Hùng)


LẬN ĐẬN MỘT ĐỜI
Đoàn Minh Hùng

Sinh đầu Xóm Sũng                        Tốt nghiệp cuối cấp
Mẫu giáo trường làng                     Đà Lạt đi thi 
Tuổi thơ mênh mang                      Giấy báo tên ghi
Tâm hồn rộng mở                          Nhưng không được học

Xóm nghèo vui thuở                       Quê nhà khó nhọc 
Cặp vở đến trường                        Ruộng đồng hai năm
Chủ nhật giáo đường                     Nghĩ cũng tủi thân
Cùng mẹ xem lễ                            Tự ôn thi tiếp

Sáu tuổi bỡ ngỡ                            Đậu trường Y tế
Học Thánh Giu-se                         Kỹ thuật trung ương 
Lớp Năm một hè                           Đà Nẵng-Quảng Nam
Xuống Đặng Đức Tuấn                   Ba năm nội trú

Lớp Tư chưa hết                           Tuổi vừa hăm sáu
Sự kiện Bảy Lăm                          Về lại Tuy Hòa
Chuyển trường Bình An                 Bệnh viện Đa khoa
Vào năm học mới                          X-ray kỹ thuật  

Đầu xuân bảy sáu                         Gọi là thực tập
Nhà chuyển về quê                        Gần đến mười năm
Rừng rậm tứ bề                            Công sức đổ sông
Khai hoang, vỡ hóa                       Ra ngoài làm mướn 

Trường lớp chưa có                     Chạy sô phòng khám
Xóm cũ vừa về                              Đon đả ngược xuôi
Trụ sở đơn sơ                              Thuê trọ nhiều nơi
Chị làng làm giáo                          Nương mình khắp chốn

Tập đoàn tếu táo                           Năm hai lẻ bốn
Hợp tác hợp te                             Mới lập gia đình
Lam lũ bờ tre                                Một con gái xinh
Sau giao khoán hộ                         Chào đời bịn rịn

Một thời gian khổ                          Hai ngàn linh chín
Học hành rất xa                             Mua được căn nhà
Phổ thông cấp ba                          Cấp bốn xa xa
Trường Trần Quốc Tuấn                 Ngoại vi thành phố

Giáo viên thiếu thốn                       Cuộc sống không khổ
Sư phạm qua loa                           Nhưng chẳng giàu sang
Cưỡi ngựa xem hoa                      Ba bữa thường hằng
Mặc nhiên truyền thụ                     Gọi là tạm đủ

Tân bất cập cựu                            Hoài niệm mùa cũ
Nhưng buổi giao thời                     Thương nhớ thẩn thờ
Đành chịu vậy thôi                         Bỗng xuất lời thơ
Mọi người đều chấp                      Vài dòng ghi dấu!

                                                   Tuy Hòa-29/8/2016             

HUNGMYXQNo comments: