Friday, September 2, 2016

GỞI THẦY (Cẩm Loan)

GỜI THẦY!
(Tặng thầy Phạm Xuân Cầu)

Gởi thầy bao kỷ niệm xưa!
Thuở còn cắp sách em chưa biết gì!
Nghĩa tình sư phụ, xuân thì.
Qua từng năm tháng còn ghi khắc lòng.
Đò thầy qua bến đục, trong…
Hương quan một thuở cũng mong ngày về?

Gởi thầy một mảnh hồn quê.
Quê mình sóng dội ê chề thầy ơi!
Bờ Đông gió bão tơi bời!
Ngư dân gục xuống biển thời rách toan!
Học trò mấy đứa còn ngoan?
Đã mòn đạo đức – nói toàn siêu nhân!
Đứa giàu nhân ngãi khổ thân!
Vắt tâm vì nước trăm phần gian nan.

Ngọc Lãng dằm gác đò ngang!
Trông vời Tháp Nhạn nghe tan cõi lòng!
Trời Tây thầy dõi mắt trông?
Quê hương mờ mịt, giặc xông vào nhà.
Còn đâu là giấc nam kha?
Thầy ơi! bao nỗi xót xa ngút ngàn.
Gởi thầy ngàn tiếng than van.
Em đâu có thể nào đan tâm nhìn?

Đôi bờ dõi bóng đi tìm
Thầy, trò xa ngái đời chìm thương đau!
22.8.2016
CẨM LOAN
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

No comments: