THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, September 9, 2016

HOA BAY KHẮP TRỜI (Trần Chí Phúc)

Thiệp mời buổi ra nmắt CD tập nhạc Thiền Ca: “Hoa Bay Khắp Trời”

Tại Hội Trường Franklin McKinley School District

645 Wood Creek DR.
San Jose, CA. 95112

Lúc 1:30PM thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016

Trân  trọng,
Trần Chí Phúc
(408) 646-1954
Xin xem thiệp mời.


Post a Comment