Monday, September 19, 2016

RIP: Cụ Bà NGUYỄN THỊ XUÂN

TIN BUỒN: 
Được tin mẫu thân của quý anh chị:
Nguyễn Minh Lựu,
Nguyễn Văn Thưởng,
Nguyễn Đăng Dung,
Nguyễn Văn Vĩnh,
Nguyễn Thị Tuyết Mai,
Nguyễn Văn Hiệp, và
Nguyễn Thị Anh Thư, là:
Cụ Bà NGUYỄN THỊ XUÂN,
(Pháp danh Quảng Long),
đã mãn phần ngày 15 tháng 9 năm 2016 tại Đồng Hòa, Phú Yên, VN.,
HƯỞNG THỌ 83 TUỔI.


No comments: