Saturday, November 25, 2017

BÃO CUỒNG ĐÂT MỸ (Phan Minh Châu)BÃO CUỒNG ĐẤT MỸ
Mấy hôm nay nằm nhà nghe báo bão
Nơi bạn mình Florida
Nơi mình nghĩ thành trì kiên cố nhất
Bão đi qua và cái kết không ngờ
Nhìn nước ngập sóng cuồng và bão dữ
Đang cấu cào vùng đất mỹ xa xôi
Mình bỗng sợ bỗng nhiên mình đâm sợ
Lỡ một mai bão ghé lại quê mình
Ôi nước mỹ mình nghĩ là bất khả...
Sao bỗng dưng bão quét đến điên cuồng
Mỹ có kịp cho những ngày sơ tán
Hay oằn mình chịu trận để tang thương
Thấy bão Mỹ mình nghĩ về bão Việt
Dù đã tin đã biết trước đôi ngày
Bão vẫn xới vẫn cày lên tất cả
Đến khi mình chỉ sót lại đôi tay
Hai đất nước cũng cùng chung thế hệ
Việt Nam ta bão xé đến đau lòng
Sau cơn bão biết bao điều hệ lụy
Cứ chảy hoài trong suốt bốn ngàn năm
Nghe bên đó dù bão cuồng bão lộng
Nhưng rất may chẳng thiệt hại về người
Của có mất đời này ta lấy lại
Người mất rồi đâu đó lại buồn tênh
Xin chúc bạn hôm nay trời lại sáng
Bão đã tan và lũ cũng thôi gào
Mai tiếp sức cho con đường phía trước
Đang nằm chờ sau bão ...chúng mình khao.
PHAN MINH CHÂU

No comments: