Thursday, November 23, 2017

NHỚ BẠN (Hồng Hải)


NHỚ BẠN


Vừa đây tiếng nói cười dòn.
Thoắt trong mấy phút không còn thế gian.
Hứa gặp, thôi đã muộn màng!
Mai sau đâu nữa bạn vàng ghé thăm?
Phương trời tôi ở xa xăm.
Quê hương ngày tháng bặt tăm bến bờ.
Nhờ Facebook biết bạn thơ!
Vui, buồn có bạn bây giờ còn đâu?
Thôi rồi! bạn ngủ giấc sâu!
Nhớ người mấy thuở, mưa ngâu lặng buồn.

HỒNG HẢI.


No comments: