Thursday, November 16, 2017

GIỚI THIỆU BLOG CỦA THẦY TRẦN QUANG HIỆP.


Thời biểu đǎng bài trȇn gardenhob.wordpress.com của thầy Trần Quang Hiệp là Thứ Tư và Thứ Bảy mỗi tuần.
Chào cô Thu Kỳ.
Tôi tên là Trầ̀n Quang Hiệp, một cựu học sinh của trừơng trung học Sông Cầ̀u và trừơng trung học Nguỹên Hụê. Tôi cũng là cựu giáo sư trừơng trung học Nguỹên Hụê cho đế́n năm 1975.
Thầ̀y dạy Anh văn của tôi là thầ̀y Sự, thâỳ Ngọc, thâỳ Huy và thâỳ Tôn Thất Quế. Nhờ học hỏi kiến thức tiếng Anh cuả quí thâỳ và sự học hành cuả tôi sau naỳ, tôi vưà mơí cho ra đời trang mạng bằng tiếng Anh tên 'gardenhob.wordpress.com'.
Trang mạng noí về việc làm vừơn, trồ̀ng rau của tôi. Nó cũng đang và sẽ ƌược tô điểm với những bông hoa đẹp, cây cảnh xinh của tôi, của bà con, của bạn bè, đồ̀ng nghiệp, các em học sinh của tôi và những nơi tôi đã từng đặt chân đến. Đồ̀ng thời nó cũng được góp mặt những bài viết đơn giản, ngắn gọn của tôi, của đồ̀ng môn, đồ̀ng nghiệp, thân hữu và của các em học sinh nếu có.
Tôi lại thêm một chữ NÊÚ nữa cho cô. Nếu cô Thu Kỳ ghé thăm trang mạng, cô thâý nội dung của nó không đi ngược laị với nội quy của Chim Về Núi Nhạn, thì mong cô giới thiệ́u trang mạng đến qúi Thầy Cô, quí đồ̀ng môn, đồ̀ng nghiệp, bạn bè xa gầ̀n và các em học sinh Phú Yên đọc cho vui.
Chúc cô Thu Kỳ vui, trẻ, khoẻ, đẹp và hạnh phục. Tôi mong tin của cô.
Cảm ơn cô.

Trần Quang Hiệp     gardenhob@gmail.com

No comments: