Thursday, November 30, 2017

GIẬN MÙA ĐÔNG (Đỗ Mỹ Loan)


Giận Mùa Đông

Nghĩ đến mùa đông… giận lắm rồi!
Để sầu héo hắt cả muôn nơi
Bâng khuâng nỗi nhớ giăng đầy ngõ
Khắc khoải niềm thương phủ ngập trời
Chín đợi mười mong cay khóe mắt
Trăm chờ ngàn ước xót bờ môi
Đi trong buốt lạnh màu hoa tuyết
Chợt thấy tủi hờn phận cút côi.

(Đỗ Mỹ Loan - Thơ thất ngôn bát cú hay về mùa đông)

No comments: