Thursday, November 30, 2017

NGỦ ĐI EM (Đoàn Minh Hùng)


NGỦ ĐI EM!
(Đoàn Minh Hùng)


Màn đêm buông xuống quanh đời
Lòng ai nhung nhớ bóng người phương xa
Nếu mà người ở gần ta
Yêu thương ân ái nở hoa vô thường
Bây giờ cách biệt ngàn phương
Song trăng quạnh quẽ con đường phai phôi
Tim ai thổn thức bồi hồi
Không sao chợp mắt hồn côi mơ màng
Ngủ đi em! Dạ sắp tàn!
Một mai tái ngộ gắn hàn duyên xưa!


Tuy Hòa-02/6/2016

MINH HÙNG

No comments: