Thursday, November 9, 2017

CÔ HÀNG NƯỚC (Xuân Mai)

Các anh chị thân mến,
Khi gởi cho tôi bài thơ “Cô Hàng Nước”, Xuân Mai nói với tôi là cổ được “ngẫu hứng” bởi việc tôi làm đệ tử cái bang xin tiền để tham dự đại hội.  Nhưng vì cổ không thích “cầm ca” nên đành phải đi “bán nước” để may ra có tiền mua nhà như những cán bộ CS cao cấp.   Bài thơ và những bức hình của Xuân Mai đã được độc giả Lao Nong <laonongat@yahoo.com> bình luận:
“Bravo! Lần đầu tiên mới thấy một cô hàng nước xinh đẹp cùng với một mệnh phụ phu nhân đất ngàn năm văn vật xuất hiện trên đại lộ Trần Hưng Đạo ở Orange County. Hình ảnh này đáng được phổ biến rộng rãi trên diễn đàn thế giới. Chúc mừng! Chúc mừng!!!”


Thân ái giới thiệu,

Phạm Đức Hiền

No comments: