Thursday, November 30, 2017

TỬ CẤM THÀNH (Diệp Thế Hùng)


MỘT CHIỀU Ở TỬ CẤM THÀNH
Bài thơ này tác giả làm sau khi thăm viếng Tử Cấm Thành.  Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh được xây trong 14 năm 1406-1420, đã là nơi mà các vua cuối của nhà Minh (1368-1644) và nhiều vua của nhà Thanh (1644-1912) đã ngự trị.   Như tất cả những lâu đài lịch sử, Tử Cấm Thành đã chứng kiến những lúc vinh quang, những thảm kịch, những tình yêu ngang trái và mãnh liệt, …   Khi nhìn những dấu tích lịch sử ấy, tác giả không thể không nghĩ đến cái quan hệ giữa thời gian vô chung và cuộc đời hữu hạn của nhân sinh. Bài thơ này viết ra với cái cảm xúc ấy.  Xin chia sẻ với các bạn.
MỘT CHIỀU Ở TỬ CẤM THÀNH
Nắng ấm rơi trên Tử Cấm Thành
Hoàng cung rực rỡ dưới trời xanh
Đình đài vẫn thế thời vua chúa
Chỉ vắng người sau mấy tấm mành


Dẫu biết trời cao  chứa chẳng vừa
Tình anh đâu khác những tình xưa
Thời gian sẽ giết như đã giết
Bao mối tình yêu chẳng có chừa


Anh ở phía đông, em phía tây
Như là nhật nguyệt cứ tròn xoay
Không bao giờ gặp, không âu yếm
Chỉ có trong tim nỗi nhớ này
Thôi hãy cứ yêu chẳng tính ngày
Yêu nhau như chỉ có hôm nay
Yêu nhau say đắm, không cần biết
Mình sẽ ra sao hết tối này.
Diệp Thế Hùng


No comments: