Wednesday, November 22, 2023

CHẠNH LÒNG (HÀN THIÊN LƯƠNG) Chạnh Lòng

 

Mùa đông mây trắng chập chùng

Tuyết rơi gió lạnh chạnh lòng nhớ thương

Người xa nay chắc còn buồn

Ta đây lần bước trên đường lẻ loi!

 

Nhớ xưa chung bước dặm đời

Trao nhau từng tiếng từng lời yêu thương!

Chung đường phố thị quê hương

Cầu tre nhẹ bước chiều sương gập ghềnh!

 

Cùng qua nương lúa mênh mông

Vàng đồng sóng lúa chập chùng xa xa

Quê mình ôi thật bao la

Núi sông hùng vĩ cỏ hoa tươi màu !

 

Cớ chi đất thấm máu đào

Đồng xanh lửa dậy cửa rào ngã nghiêng

Giặc về cướp phá cuồng điên

Làm cho tan vỡ mộng hiền tuổi hoa!

 

Thương cho mắt mẹ lệ nhòa

Khóc con ra chốn trường sa mịt mùng

Bao nàng chinh phụ mong chồng

Cô đơn trông đợi thắt lòng giữa khuya!

 

Chinh nhân đi mãi chẳng về

Tàn binh cờ dỗ tứ bề giặc vây

Người tuẩn tiết kẻ đi đày

Quê hương còn lại những ngày tang thương

 

Chạnh lòng giữ trọn thương buồn:

-Hồn thiêng tử sĩ vấn vương ải ngoài

Mồ hoang lạnh bóng trăng soi

Đêm đêm trùng dế cất lời thở than !

 

19-11-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: