Monday, November 27, 2023

KARAOKE TUY HÒA QUÊ ANH (NS. TRẦN CHÍ PHÚC)

 

Thukỳ xin trân trọng giới thiệu ca khúc “TUY HÒA QUÊ ANH” của Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc. (tông nam & tông nữ)

Anh  “Vừa thực hiện xong Karaoke bài hát này, lòng vui vì phải chờ nhiều năm với kỹ thuật mới giúp tách giọng ca ra khỏi nhạc đệm và học được software làm Karaoke.  Xin vào Youtube Channel Tran Chi Phuc thì sẽ thấy Karaoke và bàn Hương Lan hát để biết Melody”


No comments: