Monday, November 27, 2023

KÍNH TIỄN NGƯỜI ĐI (MẶC PHƯƠNG TỬ)

 

Kính Tiễn Người Đi

 

(Tin Thầy viên tịch.)

Bóng Người khuất nẽo tà dương
Bóng ta còn lại bên đường thế nhân.
Mây về đâu,
Nẽo phù vân!

Ngàn sương rụng xuống xao tầng biển xa.
Ngỗn ngang nhịp bước ta bà
Ngỗn ngang sự thế, tình hoa cỏ nầy.
Gió về lạnh dấu chân mây,
Trăng nghiêng bóng núi, sương cài dấu xưa.

Người đi giữa tiết giao mùa
Thanh âm còn vọng gió đưa điệu đàn.
Khung trời cũ, mộng quan san,
Nẽo phù vân đã khuất ngàn sao xa.

New Orleans, ngày 24/11/2023.
Mặc Phương Tử

No comments: