Saturday, November 25, 2023

TRƯƠNG MỸ LAN VÀ HÀNG CHỤC TỶ ĐÔ LA BỊ RÚT RUỘT Ở SCB: ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VÀ HẬU QUẢ? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trương Mỹ Lan và hàng chục tỷ đô la bị rút ruột ở SCB: điều gì đã xảy ra và hậu quả?

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Trương Mỹ Lan và hàng chục tỷ đô la bị rút ruột ở SCB: điều gì đã xảy ra và hậu quả?” Làm cách nào  bà Trương Mỹ Lan có thể  thao túng SCB, biến ngân hàng này thàng công cụ hút tiền phục vụ  bản thân bà? Những con số khủng khiếp và hậu quả nghiêm trọng mà bà Lan gây ra? Liệu  nạn nhân  trái phiếu và gửi tiền ở SCB có lấy lại được tiền?

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-_TRiv5wVg

 

No comments: