Sunday, November 19, 2023

DÂNG LỜI TẠ ƠN (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 

Dâng Lời Tạ Ơn    Thơ Trần Quốc Bảo

   Inline image

 

Dâng Lời Tạ Ơn

  

Chúng tôi, người Việt tha hương,

Tỵ nạn cộng sản, đến phương trời này.

Tạ Ơn Thượng Đế an bài,

Độ trì trên đoạn đường dài tử sinh!

 

Phúc ân toàn vẹn gia đình,

Được dung thân chốn an bình ấm no.

Tạ Ơn Thế Giới Tự Do!

Tình thương nhân loại đã cho tràn đầy!

 

Bước chân lưu lạc tới đây,

Ơn Người mở rộng vòng tay đón chào!

Cảnh nhà, vận nước lao đao…

Ơn Người tiếp nhận chung vào cùng quê.

    Inline image
 
Ra đi, tay trắng ê chề!

Giúp nhau cơm áo chẳng nề quản chi.

Giúp nhau cuộc sống phát huy,

Giúp nhau ngạo nghễ Quốc Kỳ tung bay!

 

Dìu nhau qua cơn mê này,

Bình minh trở lại, những ngày an vui!

Đại Ân Nhân, bốn phương trời,

Chúng tôi xin Tạ Ơn Người muôn năm !!!

 

        Trần Quốc Bảo

                Richmond, Virginia

           Địa chỉ điện thư của tác giả:

       quocbao_30@yahoo.com


No comments: