Monday, November 27, 2023

CHÀO BIỆT HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (THƠ TRẦN QUỐC BẢO)

 Chào Biệt

HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ

                                     Thơ Trần Quốc Bảo

           Inline image

                   Chào Biệt

HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (*)

 
Mây lãng đãng trôi thuyền về cõi mộng

Giọt sương tan, Người thật đã đi rồi!

Vượt trần gian, đáo bỉ ngạn trùng khơi

Một sát na, rực ánh vàng tinh tuyết

 

Gió ngậm ngùi ru lời kinh tống biệt

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng (**)

Huê đăng Người sáng Pháp hoa Kim cang

Đón án Tử bởi cộng quyền hung dữ

 

Mười bảy năm tù, Ngục trung mĩ ngữ

An nhiên cười với gan thạch tánh không

Với ngọn đèn khuya, với ánh lửa hồng

Say A tỳ Đạt ma Câu xá luận

 

                     Inline image

 

Đứng sừng sững giữa quỉ ma tệ tận

Dáng uy nghiêm dũng lực, đỉnh Trường sơn

Cặp mắt từ bi hiền hậu chẳng oán hờn

Thân vững trụ như Phật Ân bảo tháp

 

Thuyền Phật sự gặp suy thời bão táp

Người hi sinh ra đứng mũi chịu sào

Nhận Ấn Viện trưởng Tăng Thống tối cao

Khơi đuốc tuệ hướng thuyền theo chính đạo

 

Than ôi!...  Ngày 9 tháng 10 năm Quí Mão

Tức dương lịch 24 tháng 11 năm 2023

Người đã nương theo cánh hạc vút xa

Lòng thiện nhân nỗi tiếc thương chất ngất

 

Mây lãng đãng rước Hồn về cõi Phật

Giọt sương tan, Người viên tịch thật rồi!

Tiễn biệt Thầy, trầm niệm khói chơi vơi

Nguyện Hương Linh Vĩnh An Miền Tịnh Lạc

 

         Tâm Hương Đảnh Lễ!

          Thành Kính Bái Biệt.

 

             Trần Quốc Bảo

                     Richmond, Virginia

               Địa chỉ điện thư của tác giả:

              quocbao_30@yahoo.com

 

(*) Kính mời đọc Tiểu Sử Thầy Tuệ Sỹ - Attach. đính kèm.

(**) “Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng” là 2 vế của 1 câu đối nằm trong bản “Di Chúc Tang Lễ” do chính Thầy Tuệ Sĩ viết. Xin đọc Lời Bàn (tạm coi như giải nghĩa) - Attach. đính kèm.


No comments: