Sunday, November 26, 2023

DANH SÁCH NHỮNG TÂM HỒN VÀNG ĐÃ GIÚP ĐỠ CHO GĐ CỦA CHÁU BÙI KHÁNH DUY.

 


DANH SÁCH NHỮNG TÂM HỒN VÀNG ĐÃ GIÚP ĐỠ CHO GĐ CỦA CHÁU BÙI KHÁNH DUY.

 

Cháu Bùi Khánh Duy đã bị tai nạn qua đời thật thảm thiết

và cháu còn lại 2 đứa em nhỏ.  Nghĩa trang Chí Thạnh hiện nay hết đất chôn , lại một lần nữa gia đình khốn đốn phải vay mượn để mua một lô đất chôn cháu 15.000.000 Vnd ( mười lăm triệu Vnd)

 

1/ CAO HỒNG PHƯƠNG                   $50.00

2/ NGÔ KENNY & CHEN                   $20.00

3/ NGUYỄN NHÀN                             $10.00

4/ THÁI LONG                                    $50.00

5/ BÁC SĨ DŨNG (TS. BẰNG SƠN)  $200.00

6/ TRUONG THUKY                           $120.00

 

TỔNG CỘNG                                                        $450.00

 

Thầy Thích Nguyên Nguyện thay mặt GĐ của cháu xin chân thành cám ơn quý ân nhân có tâm hồn Bồ Tát.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

No comments: