Monday, November 27, 2023

KÍNH TIỄN HÒA THƯỢNG TUỆ SỸ (MINH THÚY THÀNH NỘI)

 

Kính Tiễn Hòa Thượng Tuệ Sỹ

 

Gió lạnh thu sầu lá ngập hiên
Tin buồn Hòa Thượng đã nằm yên
Nhà thơ đạo pháp ban lời ngọc
Tu sĩ kinh từ khỏa bút nghiên.

Cốt cách oai nghi ngài đạt diệt
Tâm tư vững chãi bậc tham thiền
Nhân quyền giải thưởng tùy duyên hợp
Phật quốc cao đăng đấng thánh hiền.

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/24/2023

No comments: