Tuesday, November 21, 2023

TỰ KHÚC (THƠ- NGUYỄN HỒNG)

 

Nguyễn Hồng

Tự khúc

 


Em tưởng chi nhiều những thứ xa xôi.

(Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Em tưởng tại mùa Thu
Nhưng không phải
Những trái hồng tự chín
Từ phút được sinh cây ứa nhựa nuôi mình.

Lại tưởng vì mưa mà nắng khóc
Em biết đâu mùa tụ mật sinh sôi
Nước rong chơi vỡ trăm trận để luân hồi.

Em tưởng chi nhiều những thứ xa xôi
Trái hồng chín thơm trong tay em đó
Nắng khóc dịu dàng lời yêu mở ngỏ.
Anh muốn chạm vào lại tưởng biển khơi.


No comments: