Wednesday, November 29, 2023

KHÚC NGÂM / XƯỚNG (NGỌC BỘI)- KHÚC SẦU /HỌA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Xướng

KHÚC NGÂM

 

Ta giục hồn thơ tỏ ý sầu

Đầy vơi tâm sự gửi về đâu

Thu tàn lá rụng vùi trong nắng

Màu úa vàng rơi phủ nhịp cầu

Đất rượu trời thơ ngâm họa khúc

Tao nhân mặc khách vịnh hòa câu

Tỉnh say ngây ngất men thi tứ

Rót hết cho nhau nỗi đớn đau!

 

NGỌC BỘI 

Họa

KHÚC SẦU

 

Lá úa vàng thu rõ nỗi sầu

Người xa xứ cũ biết về đâu

Đau thương đất mẹ còn mưa bão

Khổ hận dòng sông mất nhịp cầu

Khắc khoải thơ thu sầu vạn khúc

U hoài nhạc ý nghẹn từng câu

Chưa lưng chén rượu mà rơi lệ

Cả tấm lòng ta thấm nỗi đau!

 

HÀN THIÊN LƯƠNG

 

No comments: