Friday, November 17, 2023

NIỀM ĐAU THẾ SỰ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Niềm Đau Thế Sự

 

Đêm đêm giấc ngủ không tròn

Nửa đau thế sự nửa hờn lưu vong

Thương cho đất biển núi sông

Đau vì lửa đỏ vướng cồng ngoại bang!

 

Dân còn trăm nỗi lầm than

Tảo tần năm tháng dặm ngàn gió sương

Gái trai lìa bỏ quê hương

Ô sin xứ lạ trăm đường gian nan!

 

Ai làm nên cảnh cơ hàn

Khiến cho chồng vợ phải đành chia ly

Người ở lại khóc người đi

Đài Loan Hàn Quốc ngày về xa xăm!

 

Trời ơi đã năm mươi năm

Hôn quan vẫn giữ xâm xâm búa liềm

Cúi đầu ngậm miệng im lìm

Nói ra chịu cảnh ngục chìm gông đeo!

 

Gian nan dân khổ đói meo

Vùng cao miền thượng dân nghèo xác xơ

Cửa nhà dột nát tả tơi

Chỗ nằm ướt đẫm khi trời đổ mưa!

 

Cán quan chuyên bịp dối lừa

Bạc vàng đầy ấp chẳng vừa lòng tham

Con quan thì được làm quan

Con dân phải chịu gian nan suốt dới !!

 

Bắt thang lên hỏi ông Trời

Cớ sao phải khổ làm người Việt Nam ?!

 

15-11-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: