Monday, November 20, 2023

RIP HOÀNG TRỌNG Ý.

 


CVNN vừa được anh  Lâm Tấn Vinh báo tin buồn:

Anh  HOÀNG TRỌNG Ý

Phu quân của chị Hoa Nguyễn (Hoa Đồng Xuân)

Vừa mãn phần tại Houston, Texas.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Hoa và cháu. 

 Nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng.

 (Thukỳ chỉ báo tin ngắn cho các AC biết, chờ có cáo phó của gia đình thì TK mới làm phân ưu)


No comments: