Monday, November 20, 2023

ROSALYNN CARTER, CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN QUA ĐỜI Ở TUỔI 96 (ANDY VAN)

  Rosalynn Carter, cựu đệ nhất phu nhân qua đời ở tuổi 96 Rosalynn Carter, cựu đệ nhất phu nhân qua đời ở tuổi 96


Cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, người vợ tận tụy của tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ và là người ủng hộ không mệt mỏi cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, đã qua đời.


Trung tâm Carter xác nhận rằng bà qua đời vào sáng Chủ nhật tại tư gia ở Plains, Georgia, thọ 96 tuổi.


Cựu đệ nhất phu nhân và cựu Tổng thống Jimmy Carter đã kết hôn được 77 năm.

Bà là phu nhân tổng thống đầu tiên thành lập văn phòng ở Cánh Đông (East Wing) và thuê đầy đủ nhân viên. Nhiều người nhớ lại Rosalynn Carter mang một chiếc cặp đựng đầy giấy tờ đến văn phòng mỗi ngày.


Andy Van


No comments: