Thursday, November 2, 2017

HALLOWEEN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI SAN FERNANDO VALLEY.

Chủ tịch Lương Văn Sĩ và Michelle phu nhân.


Hội người Việt tại San Fernando Valley do anh Lương Văn Sĩ  làm chủ tịch đã tổ chức  HALLOWEEN PARTY ON SAT. 10/28/2017  @8:30PM-1:00AM
tại:
WE HAVE A COSTUMES CONTEST CÓ CUỘC THI HÓA TRANG VỚI NHỮNG GIẢI SAU ĐÂY:


... animadas de Rotulos Halloween, Gifs de Halloween > Rotulos Halloween


GIẢI I     :  $200.00
GIẢI II    :            $100.00
GIẢI III   :            $ 70.00
GIẢI VI    :           $ 50.00
BA GIẢI AN ỦI :  $20 MỖI GIẢI
VÀ ĐẶC BIỆT XỔ SỐ 2 GIẢI TRÚNG $20 MỖI GIẢI
(khi vào cửa Ban Tổ Chức sẽ tặng mỗi member 1 vé số để lấy sự may mắn trong đêm Halloween)

Xin bấm vào xem hình ảnh của đêm Halloween:


No comments: