Sunday, January 21, 2018

BÀI HỌA (Mai Tâm)


Nhân đọc Bài thơ Xướng Vận
Đường Thi Tình Nghĩa Thắm ,

Họa Câu Đối Ngẫu Ái Ân Nồng .

No comments: