THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, January 21, 2018

BÀI HỌA (Mai Tâm)


Nhân đọc Bài thơ Xướng Vận
Đường Thi Tình Nghĩa Thắm ,

Họa Câu Đối Ngẫu Ái Ân Nồng .
Post a Comment