Thursday, January 18, 2018

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI (Đinh Việt Thanh - trình bày)


Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe tiếng hát của
Đinh Việt Thanh:
CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI.(Châu Kỳ- Hồ Đình Phương)

https://soundcloud.com/user-458956189/new-recording-8
“Đường xưa vắng bóng em rồi,
Để tôi đứng lặng ngậm ngùi nhớ mong,
Người về bên ấy vui không?
Bỏ tôi một bóng chở mong tháng ngày.”

No comments: