Tuesday, January 16, 2018

NGỰA HOANG (Tranh & thơ TÂM MAI)


Ngựa Hoang


Ngựa Hoang sãi vó .. Gió Trùng khơi
Sóng vỗ âm vang ..tận cuối Trời
Cất giọng hùng tâm .. kìm bão tố
Nghênh đầu dũng chí .. giữ đường chơi
Quê xa .. vạn dặm .. bao niềm nhớ
Biền rộng .. mênh mông ..mộng suốt đời
Thế sự gian nan .. chưa ngại nãn
Thong dong dạo bước .. giữa đầy vơi ..


Mai Tâm 15/1/18
Ngựa Hoang ( Tranh Mai Tâm )

No comments: