Tuesday, January 23, 2018

TRÊN ĐỈNH (Thơ & tranh của Mai Tâm)


Trên Đỉnh..
Dạo bước Rừng xa ..Lối đọng sương
Non cao ngắm cảnh ..trọn con đường
Chân nhừ ..gối mõi ..âu điều phải
Sức mõi  ..thân mòn ..lẽ tất vương
Gió thổi ..Mây trôi ..Vùng ảnh ảo
Hoa rơi ..Lá rụng ..Cõi trần nương
Đất Trời thả Trí ..Tâm bình tại
Ý thỏa nhàn du ..Giấc mộng trường


Mai Tâm 22/1/18

Trên Đỉnh (Tranh MT)

No comments: