Thursday, January 25, 2018

THIỆP MỜI TÂN NIÊN ĐỨC TRÍ TUY HÒA
THƯ MỜI THAM DỰ
TẾT MẬU TUẤT
CỦA TRƯỜNG ĐỨC TRÍ TUY HÒA


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,


Lại thêm một mùa xuân nữa sắp đến với chúng ta, đặc biệt
là những người tha hương sống xa cộng đồng VN đôi khi
không nhớ đến ngày tết Nguyên Đán, nếu không theo dõi
âm lịch.


Năm nay CVNN nhận được thư mời của hội trưởng Đức Trí
Kathy Bành, mới về tham dự tiệc Tân Niên Mậu Tuất của
hội Đức Trí Tuy Hòa, sẽ được tổ chức:


Ngày Thứ Bảy, 24 tháng 2 năm 2018
Vào lúc 6:00pm (6 giờ chiều)
Tại Capital Seafood Restaurant
755 W. Garvey Ave.
Monterey Park, CA. 91754

(Xin xem chi tiết trong thiệp mời đính kèm)

No comments: