Monday, January 29, 2018

THƠ HỌA CỦA MINH TÂM QUA BÀI XƯỚNG "VẮNG EM RỒI" - Minh Hùng.


Em ơi ! Lửa tắt Bình khô Rượu
Đời vắng Em rồi ! Say với Ai ( Vũ Hoàng Chương)


Bài Họa


EM sẽ từ ly buổi sớm mai
ƠI ! Lòng trăn trở suốt đêm dài
LỬA yêu cháy bỏng .. xanh màu tóc
TẮT lạnh tình si.. bạc sắc ngài
BÌNH vỡ thôi đành Hoa mất thắm
KHÔ cành chịu cảnh Lá tàn phai
RƯỢU hồng cất hẳn .. quên lời ước
ĐỜI VẮNG EM RỒI .. SAY VỚI AI ?

MAI TÂM 29/1/18

(Bài xướng)
VẮNG EM RỒI


EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI? (Vũ Hoàng Chương)


EM đã đi rồi hẹn nắng mai
ƠI người ước mộng ngỡ lâu dài
LỬA tình rực sáng tươi làn hạnh
TẮT lịm nguồn yêu nhạt nét ngài
BÌNH hết men nồng hương cũng tận
KHÔ rồi vóc liễu sắc đành phai
RƯỢU đào lạt lẽo từ hôm ấy

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?

No comments: