Thursday, January 25, 2018

HOA LÒNG LẠI NỞ (Võ Trần Uyên Minh)

   

Bão đã qua rồi. Đã xa rồi. Những đau thương mất má
còn nhiều trên Phú Yên quê mình. Một nghĩa cử đẹp cho
người bạn cùng trường có cuộc đời bất hạnh đã làm ấm
lòng tình bạn, tình người...
           
    HOA LÒNG LẠI NỞ


    Bão dữ qua rồi tình người ở lại
    Sáng ngời lòng Mộng Tuyết Phú Yên
    Bão đã xa rồi tình thương trở lại
    Một Phan Ra mòn mỏi gặp em rồi
    Sáng mãi tấm lòng cánh chim xa xứ
    Một trời thương nhớ Cẩm Thư Loan
    Hoa vàng lại nở tim hòa giọt ấm
    Đẹp mãi ân tình nữ sĩ Phú Yên


                  Võ Trần Uyên Minh


No comments: