Monday, January 15, 2018

THƠ NHẠC THẮM NỒNG (ĐOÀN MINH HÙNG)


THƠ NHẠC THẮM NỒNG
(Đoàn Minh Hùng)


ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA DUYÊN TÌNH THẮM
KHÚC NHẠC GIAO LƯU ÁI NGHĨA NỒNG


(Tung hoành trục khoán)
ĐƯỜNG đến Tuy Hòa phố cạnh sông
THI ca, vũ điệu tiếng tơ đồng
XƯỚNG vần uyển chuyển bao người dõi
HỌA tứ dạt dào lắm kẻ trông
DUYÊN kết trao tay vòng nhẫn biếc
TÌNH đan buộc tóc sợi tơ hồng
THẮM lời tri kỷ trao thề ước
KHÚC NHẠC GIAO LƯU ÁI NGHĨA NỒNG.


​              *******************

XƯỚNG HỌA GIAO DUYÊN
(Đoàn Minh Hùng)


XƯỚNG VẬN ĐƯỜNG THI TÌNH NGHĨA THẮM
HỌA CÂU ĐỐI NGẪU ÁI ÂN NỒNG


(Tung hoành trục khoán, bát vận đồng âm)
XƯỚNG bài tao ngộ buổi chiều đông
VẬN bát đồng âm tỏ nỗi lòng
ĐƯỜNG luật vững vàng trao bến mộng
THI niêm chặt chẽ gửi bờ mong
TÌNH sâu mãi khắc bên đồi vọng
NGHĨA nặng còn in bóng nguyệt lồng
THẮM đượm khung trời mây gió lộng

HỌA CÂU ĐỐI NGẪU ÁI ÂN NỒNG.
Đoàn Minh Hùng.

No comments: