Monday, January 22, 2018

KHỈ THÀNH NGƯỜI (MS. HỒ HỮU HOÀNG)

https://baomai.blogspot.com/“Khỉ thành người” là tựa đề một bài thơ mới được tung lên
mạng gây sự chú ý đặc biệt của dư luận người Việt trong và
ngoài nước.


Bài thơ gói gọn trong vòng 12 dòng, mỗi hàng có 7 chữ,
nhưng đang mang lại bao rắc rối và phiền hà cho tác giả,
vì ông bị công an mời lên làm việc và rồi đây có thể bị ngồi
tù.


Nội dung những vần thơ “thất ngôn”, “thập nhị cú” đó hàm
chứa nội dung gì khiến người sáng tác bị cho là bôi nhọ chế
độ, phỉ báng lãnh tụ.


https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/


No comments: