Monday, January 8, 2018

CẢNH CŨ (Mai Tâm)


Đọc Bài Thơ .. xem bức Ảnh của Diệu Lam ..nỗi
buồn man mác dâng tràn .. Mai Tâm, xin họa bài
Thơ của Diệu Lam
Bài xướng :


Oai phong Núi hỏi Ánh chiều tà
Có biết bao câu chuyện phía xa
Thế giới thênh thang làn gió nói
Xin Người kể lại giúp giùm Ta
Diệu Lam

Bài Họa
Cảnh cũ ..buồn vương bóng Nắng tà
Người xưa đã khuất .. mãi Trời xa
Mơ hồ .. theo gió .. Lời Ai nói
Nước mạnh ..Dân giàu ..Giấc mộng Ta

Mai Tâm 6/1/18

No comments: