Monday, January 22, 2018

VÀI CON CHỮ VIẾT CHO EM (Huỳnh Phú Vang)


VÀI CON CHỮ VIẾT CHO EM
Vài con chữ viết cho em
Anh nghĩ rằng sao nhiều sáo ngữ
Và anh sợ rằng
Khi đọc xong
Mưa sẽ rơi với một chút ngậm ngùi
Chưa lần nào nói với em
Sao mùa thu lá vàng và mây bay nhè nhẹ
Không mang theo tình yêu đôi ta
Vào chốn thinh không
Vài con chữ viết cho em
Giản đơn như lần anh hát sai nhịp điệu
Nhưng dù sao
Vẫn có chút vấn vương...
Tình yêu mà anh và em cùng hiểu
Cõi riêng chung
Không giới hạn...vô cùng
Biết sao bây giờ?
Vì chưa một lần hẹn ước cùng em
Vài con chữ viết cho em
Anh nghe chừng...khó quá
Tháng năm đợi chờ và mơ mộng
Với từng lúc trắng tay
Bây giờ và mãi sau này
Em đừng hy vọng
Trời sang thu sẽ không có lá vàng
Sẽ không có những cánh mây bàng bạc
Và cũng không
Một lần tơ tưởng với mưa giăng
Anh phải đi nhưng em đừng ngồi lại
Mưa bay cuối trời và em sẽ cô đơn....

Huỳnh Phú Vang 2013

No comments: