Sunday, January 28, 2018

VẮNG EM RỒI (Đoàn Minh Hùng)
VẮNG EM RỒI


EM ƠI LỬA TẮT BÌNH KHÔ RƯỢU
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI? (Vũ Hoàng Chương)


EM đã đi rồi hẹn nắng mai
ƠI người ước mộng ngỡ lâu dài
LỬA tình rực sáng tươi làn hạnh
TẮT lịm nguồn yêu nhạt nét ngài
BÌNH hết men nồng hương cũng tận
KHÔ rồi vóc liễu sắc đành phai
RƯỢU đào lạt lẽo từ hôm ấy
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI?

Tuy Hòa-26/01/2018

No comments: