Thursday, November 15, 2018

HÌNH ẢNH ĐÊM DẠ VŨ MÙA THU 3 CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN.

Mời xem một số hình ảnh "ĐÊM DẠ VŨ MÙA THU 3"
do Hội Đồng Hương Phú Yên Phú yên tổ chức cuối tuần vừa qua.


No comments: