Tuesday, November 27, 2018

THƯ CỦA THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN VỀ VIỆC ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG CHO CHÙA TÂY BÌNH Ở PHÚ YÊN.


Kính thưa các anh chị,

Thukỳ xin kính chuyển lá thư của thầy Thích Nguyên Nguyện (Thầy người Phú Yên)
Nhân dịp thầy về lại Phú Yên để làm lễ đại tường cho thân mẫu thầy, và có ghé thăm chùa Tuy Bình, Xã Đức Bình, huyện Sông Hinh, đang cần một Đại hồng chung.

Xin quý anh chị rộng lòng từ bi để chùa có được phương tiện tối thiểu phục vụ (xin đọc thư của thầy dưới đây)

Mọi liên lạc xin gởi về:

Thầy Thích Nguyên Nguyện
Viên Giác Temple.
5101 NE. 36st
Oklahoma City, OK. 73121

Thich Nguyennguyen nguyennguyenthich@yahoo.com

Tel: (405)510-6316

Chân thành cám ơn.
Thukỳ.

*******

NAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch : Chư Tôn thiền đức chứng minh
Kính thưa  : Quý Phật tử hữu duyên

Chùa Tuy Bình xã Đức Bình tây huyện Sông Hinh là một ngôi chùa  được hình thành theo đoàn dân đi kinh tế mới vào những năm 1978 , chùa được xây dựng bởi những Phật tử có đạo tâm gốc từ Nha trang Khánh hòa

Từ một ngôi chùa lá vách đất đơn sơ , được duy trì cho đến năm 2006 Sư cô Thích Nữ Huệ Thiện từ tỉnh Long an ra đảm nhận chứ vụ trụ trì cho đến nay

Qua một thời gian dài Ni sư  canh tác : sắn , mía  ,bắp và tích lũy , năm 2016 chùa xây dựng trên đất già lam thanh tịnh đủ để che mưa che nắng và để Phật tử tu tập lễ lạy

Nhân duyên  về lại Phú yên vào dịp lễ đại tường thân mẫu của Tôi , Tôi có viếng thăm chùa và Ni sư có thỉnh tôi vận động dùm một đại hồng chung 300 ký đồng

Tôi có liên lạc với ông Lê văn Niệm cơ sở đúc đồng tại Huế , hiện nay mỗi ký đồng thành phẩm 350.000 vnđ ( ba trăm năm mươi ngàn việt nam )
 Đại hồng chung 300 ký = 105.000.000 vnđ
                    Giá chuông  = 22.000.000 vnđ
 Tổng cộng :                       127.000.000 vnđ = 5.500 USD

Vì sự hoằng dương chánh pháp nơi vùng sâu vùng xa và cũng tạo niềm an lạc cho Ni sư và chúng ni tại Chùa Tuy Bình , kính xin quý Phật tử phát tâm hỷ cúng để Phật sự viên thành trong sự mong đợi của Phật giáo tại địa phương

Tất cả những công đức lành này hồi hướng cho quý vị và gia đình vô lượng an lạc , và những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp được tái sanh trong cảnh giới an lành

Vì chúng tôi không ở Việt nam cho nên , kính xin quý Phật tử phát tâm cúng dường  hoan hỷ liên lạc với chúng qua email để chúng tôi biết, nếu đủ số tịnh tài để thỉnh chuông thì chúng tôi không vận động nữa

 NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
                                                                                                          Nov 21,2018
Thích Nguyên Nguyện
Viên Giác Temple.
5101 NE. 36st

Oklahoma City, OK. 73121
Tel: (405)510-6316

Thich Nguyennguyen nguyennguyenthich@yahoo.comNo comments: