Thursday, November 29, 2018

THƯƠNG EM NGÀY BÃO TỚI (AN SƠN)
THƯƠNG EM NGÀY BÃO TỚI

Cầm tay em anh nói
Em kiêu như hồng hoa
Nhìn anh em khe khẽ
Người Phú Yên thật thà

Rồi mấy mùa hai phía
Nghe niềm nhớ vỡ òa
Anh ngóng về Biên phố
Em ngóng trời xa xa

Ta treo ngày cánh én
Đếm mấy mùa xuân qua
Dăm ba lần gặp lại
Nghe như mình chớm già

Chiều Đá bia mây phủ
Nghe bão ghé Biên Hòa
Thương bờ vai cánh vạc
Ướt giữa trời phong ba

Đêm mù như khói thuốc
Mưa phủ kín Tuy Hòa
Tiếng buồn rơi như tiếng
Còi tàu rời sân ga

AN SƠN

No comments: