Thursday, November 29, 2018

MỘ HOA (NHÀN NGUYỄN)MỘ HOA

Chiều nao nhất kiến hồng nhan
Chiều nay xác bướm rơi vàng mộ hoa. (Thơ PNL)

-----

Hôm qua con bướm ghé nhà thăm 
Rơi dưới chân tôi duỗi cánh  nằm 
Hình như mỏi lắm , đường bay xoãi
Xin trọ nơi này chốn xa xăm 

Tôi đem cánh bướm gởi cành hoa  
Bướm như hoá xác vướng tay ngà
Nhấc đôi cánh mỏng vương dòng lệ
Ở trọ trần gian  chẳng muốn xa . 

Phù du  ôi! xót cánh phù du 
Sớm có chiều không  tựa sương  mù 
Mong manh làn khói tan trong nắng
Xác bướm tan tành vỡ cánh hoa  

Tôi đem xác bướm xây thành MỘ 
Gởi giấc nghê thường mộng với HOA.

                                      

12/12/16 Nhan Nguyen


No comments: