Thursday, November 8, 2018

TẢN MẠN THU (HỒ NHƯ)

TẢN MẠN THU
Hồ Như

Thu đã đi quá nửa
Đông đang tịnh tiến dần
Nắng vàng soi khung cửa
Tỏa bóng xuống khoảng sân

Cây đung đưa theo gió
Lác đác rụng lá vàng
Xốn xang con tim nhỏ
Như muốn tình đa mang

Mỗi sáng mai thức dậy
Ôn nhớ thuở thu nào
Cảm lòng vui biết mấy
Khi tình thắm được trao…

Thu đã đi quá nửa
Bao chuyện dần xa mờ
Cũng hết nồng hoa sữa
Nhạt luôn cá ý thơ

Vẫn biết tình là thế
Khi yêu thật đắm say
Vượt qua bao dâu bể
Cũng vẫn nắm chặt tay

Khi nhạt tình lại khác
Gần mà lại hóa xa
Như chim trời bay lạc
Sợ không tới được nhà.


No comments: